The DOPE production

Ako filmový tvorca vychádzam z reality inšpirovaný okamihmi, ktoré sa odohrávajú priamo pred objektívom a napriek tomu nemám obmedzenia na moju kreativitu, expresívnu schopnosť a vlastný prínos lásky do spracovania vášho príbehu.