O mne

Zachytávanie momentov a vytváranie spomienok je to, čo robím, čím žijem. Výsledkom mojích filmov je vzájomná súhra medzi obrazom, zvukom a slovom. Do svojej práce vkladám nielen myšlienky, ale predovšetkým srdce, aby som porozprával príbeh a vyjadril tak emóciu mojím pohľadom.

Moje meno je Patrik. Zachytávanie momentov a vytváranie spomienok je to, čo robím, čím žijem. Chcem byť súčasťou vašej cesty a dokumentovať ju najlepšie ako viem.

ftagementor
Patrik Grečmal
D.O.P. The DOPE production

Svadobné filmy

Posledných 5 rokov sa venujem svadobným filmom. Ako filmový tvorca vychádzam z reality, inšpirovaný faktami a okamihmi, ktoré sa odohrávajú priamo pred kamerou. Ničím však neobmedzujem moju kreativitu, expresívnu schopnosť a vlastný pohľad na lásku, ktorú vkladám do vášho príbehu. Chcem byť súčasťou vašej cesty a dokumentovať ju najlepšie ako viem.

Miss Slovensko

Od roku 2019 spolupracujem s Miss Slovensko. Natáčam ilustračné zábery do priameho prenosu a vyrábam filmy z každého sústredenia.

MISS SLOVENSKO 2020

Reklama

Vo svojej tvorbe sa venujem aj reklamným filmom. Všetko okolo nás sa dá poňať nevšedným, umeleckým spôsobom a vytvoriť, tak unikátne dielo z obyčajných vecí. To je to, čo sa snažím dať z poza objektívu v tejto sfére klientom.

The DOPE production

Od roku 2020 pracujem na svojom vlastnom projekte, ktorý je zameraný na DOPE ako produkciu, ale taktiež aj DOPE ako človeka. Prínosom sú krátke filmy z cestovania, backstage natáčaní, osobný život,.. Prvé natáčanie prebiehalo už v roku 2018, ale z nedostatku času sa natáčanie odložilo. Plánujem na plno pokračovať v roku 2022.

Backstage

Patrik Grečmal, The DOPE production

Zachytávam momenty, ktoré by inak boli neviditeľné a navždy zabudnuté.
Patrik Grečmal