O mne

Zachytávanie momentov a vytváranie spomienok je to, čo robím, čím žijem. Výsledkom mojích filmov je vzájomná súhra medzi obrazom, zvukom a slovom. Do svojej práce vkladám nielen myšlienky, ale predovšetkým srdce, aby som porozprával príbeh a vyjadril tak emóciu mojím pohľadom.

Moje meno je Patrik. Zachytávanie momentov a vytváranie spomienok je to, čo robím, čím žijem. Chcem byť súčasťou vašej cesty a dokumentovať ju najlepšie ako viem.

ftagementor
Patrik Grečmal
D.O.P. The DOPE production

Svadobné filmy

Posledných 5 rokov sa venujem svadobným filmom. Ako filmový tvorca vychádzam z reality, inšpirovaný faktami a okamihmi, ktoré sa odohrávajú priamo pred kamerou. Ničím však neobmedzujem moju kreativitu, expresívnu schopnosť a vlastný pohľad na lásku, ktorú vkladám do vášho príbehu.

MISS SLOVENSKO 2020

Miss Slovensko

Od roku 2019 spolupracujem s Miss Slovensko. Natáčam ilustračné zábery do priamých prenosov a vyrábam filmy z každého sústredenia. Je to jedinečný projekt, ktorý sa už viac ako 20 rokov spája s eleganciou a krásou svetoznámych módnych šou. Patrí medzi najdlhšie vysielané súťaže na Slovensku.

MISS SLOVENSKO 2020

Reklama | RECENZIA

Vo svojej tvorbe sa venujem aj reklamným filmom. Dlhodobo spolupracujem s celosvetovou značkou RELLECIGA a so Žilinským samosprávnym krajom na výrobách krátkych prezentačných filmoch v odbore zdravotníctva, či kultúry. Od roku 2020 som nadviazal spoluprácu s Autoinak, kde testujeme nové automobily.

The DOPE production

Od roku 2020 pracujem na svojom vlastnom projekte, ktorý je zameraný na DOPE ako produkciu, ale taktiež aj DOPE ako človeka. Prínosom sú krátke filmy z cestovania, backstage natáčaní, osobný život,.. Prvé natáčanie prebiehalo už v roku 2018, ale z nedostatku času sa natáčanie odložilo. Plánujem na plno pokračovať v roku 2022.

Backstage

Patrik Grečmal, The DOPE production

Zachytávam momenty, ktoré by inak boli neviditeľné a navždy zabudnuté.
Patrik Grečmal